DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNY OBJEDNÁVKY OD 2500 KČ!

Informace o zpracování osobních údajů

Níže naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: 

VIOLET Products, s.r.o.
Na Jánské 1733/25, 710 00 Ostrava
IČ: 09556974 DIČ: CZ09556974

Zapsaná u KS v Ostravě pod sp. zn. C 83434

Zastoupená Mgr. Natalijou Čertanovou, jednatelkou

e-mail: eshop@carevna.cz 1. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme z následujících zdrojů:

 1. Vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu, FB, Messenger).
 2. Z veřejných zdrojů (např. z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku apod.).
 3. Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

 

III. Kategorie osobních údajů

V nezbytném rozsahu o Vás zpracováváme zejména následující osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, profilová fotografie, fotografie z našich vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, vaše zájmy.

 1. Účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme:

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Cookies

Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Webové stránky můžete procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

 

 1. Příjemci osobních údajů
 2. Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s třetí osobou, dbáme na to, aby byla zajištěna jejich ochrana.
 3. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetí osobě jen v případech, kdy jsme k tomu podle právních předpisů povinni či kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné k plnění našich povinností podle smlouvy uzavřené s Vámi či k ochraně Vašich nebo našich práv.
 4. Takto mohou být vaše osobní údaje poskytnuty zejména orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány aj.), bankám, mému daňovému poradci či účetní, soudním znalcům apod.,
 5. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jedná se o poskytovatele následujících platforem: MailerLite, SimpleShop, ComGate, WordPress, Facebook a Google. Pokud by v budoucnu došlo k využívání dalších aplikací nebo zpracovatelů, budu při jejich výběru dbát na to, aby byl zachován náš standard zabezpečení a zpracování osobních údajů. 
 6. Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou zejména poskytovatelé mailingových/cloudových služeb.

 

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Garantujeme příslušné zabezpečené zpracování osobních údajů a přijímám opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:
 2. a) naši přítomnost v prostorách, kde jsou uchovávány osobní údaje, a v případě naší nepřítomnosti uzamykání listin s osobními údaji;
 3. b) uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje;
 4. c) ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž jsou zpracovávány osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením;
 5. d) ochrana této výpočetní techniky antivirovými programy;
 6. e) ochrana přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (dohled, zaheslování dat, osobní zajištění kopírování dat do jiného přístroje apod.);
 7. f) zaheslování souboru s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými osobními údaji v případě jeho odesílání e-mailem nebo uložení na sdílené úložiště, a v případě nutnosti předání tohoto souboru sdělení hesla jiným komunikačním kanálem, než byl odeslán (telefon, sms zprávy). 
 8. Dbáme na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržujeme zákonné lhůty pro ukládání dokumentů a archivaci, a dále včas a řádně provádíme skartační řízení.

 

VIII. Vaše práva

 1. Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva:
 2. a) právo být informován o zpracování osobních údajů;
 3. b) požadovat přístup k osobním údajům;
 4. c) právo na přenositelnost osobních údajů;
 5. d) požadovat opravu, doplnění či aktualizaci osobních údajů;
 6. e) požadovat výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů;
 7. f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 8. g) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 9. h) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na dříve uděleném souhlasu).
 10. Svá práva můžete uplatnit u nás s využitím kontaktů uvedených výše.
 11. Více informací o vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 12. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu eshop@carevna.cz zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti od 6.1.2023.